USLOVI KORIŠĆENJA I POLITIKA PRIVATNOSTI

Poštovani posetioci internet sajta OrlOrdinacija.rs, molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe ovog sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove koji su navedeni u daljem tekstu.

OrlOrdinacija.rs internet sajt zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Komunikacija elektronskim putem ili telefonom

Kada posetite sajt OrlOrdinacija.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste da sa nama komunicirate elektronskim putem ili telefonom. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili putem telefonskog poziva na broj koji ste nam poslali za kontakt.

Zaštita privatnosti

U ime Internet sajta OrlOrdinacija.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših posetilaca, da podatke naših posetilaca nećemo ustupati ili prodavati trećim licima i da će se ti podaci koristiti isključivo u svrhu ostvarivanja kontakta sa korisnicima. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o posetiocima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo posetiocima sajta mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za slanje obaveštenja ili marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni koji dolaze u dodir sa ovim podacima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Maloletnici mogu koristiti internet sajt uz nadzor roditelja ili staratelja. Internet sajt OrlOrdinacija.rs zadržava pravo da odbije pružanje usluga ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja, a shodno zakonskim ograničenjima.

Intelektualna svojina

Sadržaji prikazani na internet sajtu OrlOrdinacija.rs kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi i audio zapisi su vlasništvo Specijalističke ORL ordinacije Audiovox i ne mogu se koristiti bez naše prethodne saglasnosti. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na sajtu OrlOrdinacija.rs smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Linkovi na spoljne stranice

Internet sajt OrlOrdinacija.rs sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog portala.

OrlOrdinacija.rs linkove objavljuje kao sastavni deo sadržaja u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala koji se mogu naći na ovim spoljnim stranicama.

Promena podataka na sajtu
Internet sajt OrlOrdinacija.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci sajta OrlOrdinacija.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Prilikom korišćenja internet sajta OrlOrdinacija.rs nije dozvoljeno da:

– Šaljete putem elektronske pošte i upita na internet sajtu bilo koji materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački kao i materijal kojim možete da uzrokujete uznemiravanje ili bilo koju neprijatnost

– Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno se predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije

– Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu

– Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem

– Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja

– Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova možemo protiv Vas preduzeti odgovarajuće mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Ostalo

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja internet sajta OrlOrdinacija.rs .